TURVAKSI® huoltopalvelut

Lukitusten, turvajärjestelmien, automatiikkojen ja muiden oviympäristössä ja kiinteistössä olevien laitteiden käyttöikää voidaan pidentää ja vikaantumista vähentää ja ennaltaehkäistä solmimalla kanssamme TURVAKSI® huoltopalvelusopimus. Sopimuksessa määritellään määräaikaishuoltoaikataulu ja oviympäristö- tai järjestelmäkohtaisesti huollettavat osa-alueet. 

 

Laitteistokohtaisesti huomioidaan viranomaisvaatimukset kuten EN179, EN1125 ja EN16005.

 

Huollamme sovituin määrävälein sopimuksen mukaiset laitteet, dokumentoimme yksityiskohtaisilla huoltolomakkeilla tehdyt toimenpiteet ja raportoimme muista sopimuksen ulkopuolella olevista korjaustarpeista. Näin toimien pystymme pitämään asennetut tuotteet toimintakuntoisina, jotta ne voisivat palvella käyttäjiään pitkään ja turvallisesti.

 

Noudatamme samaa huoltopalvelukonseptia kiinteistöjen koosta riippumatta. Dokumentteihin kirjautuu koko huoltohistoria sekä mahdolliset korjaustoimenpiteet, joten asentajalla on tiedossaan laitteen varustelu myös mahdollisissa korjauskeikoissa ja oikeat tarvikkeet tiedetään varata mukaan jo kohteeseen lähdettäesssä. Asiakkaamme näkevät koko historian vaivattomasti TURVAKSI® palvelustamme.

 

 

Huoltospimukseen voidaan sisällyttää ovien ja laitteistojen varustaminen NFC-merkinnöin, jotta osapuolet voivat seurata jokaisen laitteen huolto- ja korjaushistoriaa sekä työn etenemistä ja raportointia sujuvasti vaikka mobiililaitteelta.

 

 

 

 

 

Mitä ovat viranomaisstandardit?

 

EN179 ja EN1125 ovat poistumisturvallisuuden määrittäviä standardeja, jotka asettavat oviympäristölle ja sen tuotteille toimintavaatimuksia.

 

Yksittäiset poistumistuotteet tulee testata aina oviympäristössä toimivana kokonaisuutena.

Standardit takaavat ja varmistavat henkilöturvalliset ratkaisut, mutta ennen kaikkea tuovat helppoutta jokapäiväiseen ovista kulkemiseen.


Standardit asettavat tuotteille muun muassa oven avaus- ja sulkeutumisvoimat, korroosionkeston, kulutuskestävyyden ja palohyväksynnän. Standardin määrittämä avausvoima tekee ovesta
kevyen käyttää.


Nämä poistumisstandardit tulevat CE-merkinnän myötä pakollisiksi kulkureiteille, joissa käytetään poistumistuotteita. Kulkureittejä eli poistumistieovia ovat kaikki julkisesta rakennuksesta
hätäpoistumiseen tarkoitetut ovet.

EN179  - hätäpoistuminen

 

Poistumisstandardi, joka määrittää poistumistuotteiston tiloihin, joissa oleskelee vähäinen määrä ihmisiä (poistuminen painikkeella tai työntölevyllä)

Kuvahaun tulos haulle en179
EN1125 - hätäpoistuminen

 

Hätäpoistumisstandardi, joka määrittää
hätäpoistumistuotteiston tiloihin, joissa voi olla suurempi
joukko ihmisiä (puomipoistuminen)

Kuvahaun tulos haulle en1125
 
EN16005 - oviautomatiikka

 

Huhtikuussa 2013 voimaan astui uusi eurooppalainen automatisoituja henkilöliikenneovia koskeva standardi EN 16005, jossa määritellään konekäyttöisten henkilöliikenneovien kunnossapito- ja turvallisuusvaatimukset. Säädös velvoittaa kiinteistöjen omistajat varmistamaan, että kaikki standardin kattavat ovet ovat asianmukaisesti huollettu, ja että loppukäyttäjien turvallisuus on taattu riittävin suojatoimin.  

 

Standardissa määritellään automaattisten ovien läpi kulkevien henkilöiden turvallisuutta koskevat vaatimukset. Vaatimukset koskevat henkilöliikenteelle tarkoitettuja ovia. Standardi koskee kääntö-, liuku-, kippi-, taitto-, teleskooppi- ja pyöröovia. Poikkeuksena ovat: hissiovet, autonovet, etupäässä autoliikenteelle tarkoitetut ovet ja portit, teollisuuslaitosten ovet, turvaovet (lentokentillä) ja vastaavat. 

 

EN 16005 koskee kaikkia 10.4.2013 jälkeen tehtyjä uusia asennuksia. Se ei ole voimassa takautuvasti. EN16005 koskee myös oviautomatiikalla varustettuja ovia, joihin tehdään uudistuksia tai muutoksia. 

 

Low Energy -asennus  

Mikäli oviympäristön käyttäjäryhmä ei edellytä turvasensoreiden käyttöä, on henkilöturvallisuus mahdollista varmistaa rajoittamalla oven liike-energiaa. Tätä kutsutaan EN16005-standardissa Low Energy -asennukseksi.

 

Ilmoitusvelvollisuus 

Automaattisten oviratkaisujen myyjien on tiedotettava ostajille EN16005:n sisältämistä turvavaatimuksista. Tämä on tehtävä kirjallisesti, jotta se voidaan todistaa. Tämä on tärkeää mahdollisissa vahinkotapauksissa, ettei myyjää voida asettaa vastuuseen tapahtumasta, johon hän ei ole syyllinen.

Dokumentointivaatimukset 

Käyttöturvallisuustiedote/käyttöohje sekä oviautomatiikan merkintä (tyyppi/malli/ominaisuudet)

  

Määräaikaishuolto henkilöturvallisuuden takaamiseksi 

Ovi-, portti- ja puomiautomatiikkaa tulee huoltaa vähintään kerran vuodessa henkilöturvallisuuden takaamiseksi. 

Kuvahaun tulos haulle en16005
 

 

 

 

 

 

PÄIVYSTYS 24/7

03 2541 600

 

Pirkanmaan alueen lukkoseppäpäivystys 24/7

 

Lue lisää ›

 

 
Sulje sivuvalikko
Mainostoimisto Semio | Webio julkaisujärjestelmä