Pelastuslakiuudistus 2024

 

Vastuu palovaroittimista siirtyy asukkaalta rakennuksen omistajalle
 

Asuntojen palovaroittimien hankinta- ja kunnossapitovastuu siirtyy vuoden 2026 alusta alkaen asukkaalta rakennuksen omistajalle.

Palovaroittimien hankintaan ja kunnossapitoon liittyvien lakimuutosten tavoitteena on sääntelyn selkiyttäminen ja velvoitteiden nykyistä parempi toteutuminen. 

 

Lakimuutos vaikuttaa erityisesti kerros- ja rivitaloihin, joissa palovaroittimen puuttuminen tai toimimattomuus vaikuttaa myös naapuriasuntojen paloturvallisuuteen. Laki astuu voimaan vuoden 2024 alusta kahden vuoden siirtymäajalla, jotta rakennuksen omistajat voivat suunnitella miten asia käytännössä järjestetään. Siirtymäaikana paristokäyttöisten palovaroittimien hankinnasta, testauksesta ja ylläpidosta vastaa asukas.

 

Rakennuksen omistaja vastaa

  • perustasoisen varoittimen lain mukaisesta asennuksesta 
  • vikaantuneiden ja vanhentuneiden laitteiden uusimisesta
  • laitteiston kunnossapidosta ja vuosihuollosta
  • asukkaiden ohjeistamisesta 
  • järjestelmän dokumentoinnista

Asukas vastaa

  • huoneistoon asennetun palovaroittimen testaamisesta (suositus kerran kuukaudessa)
  • vikahavaintojen ilmoittamisesta ohjeen mukaiselle taholle
  • ettei palovaroitinta tai paristoa poisteta tai siirretä paikoiltaan
  • erikoistoiminteisen (esim. ääni tai tärinähälytyksellä varustetun) varoittimen toiminnasta

Pelastuslaitos vastaa

  • asuinkiinteistöjen määräaikaisesta palotarkastuksesta, jonka yhteydessä tarkastetaan myös asuntokohtaisten palovaroitintarkastusten huoltopöytäkirjat 

 

 

Kiinteistöliitto - Paloturvallisuus (kiinteistoliitto.fi)

 

 

 

 

TURVAKSI® paloturvallisuus taloyhtiöille

 

Ajan Lukosta saatte kokonaispaketin, jossa suunnittelemme, asennamme ja ylläpidämme taloyhtiön palovaroitinjärjestelmää pelastuslain vaatimusten mukaisesti. Järjestelmä on kokonaan etävalvottu huomaamattomasti taustalla toimiva eikä siten edellytä asennuksen jälkeen taloyhtiössä saati asunnoissa käymistä lainkaan, koska huoltokohdekäyntejä ei tarvita.

 

Dokumentointi hoidetaan digitaalisesti jolloin paloviranomaisilla on tarkastuksissaan käytettävissä aina kohteesta QR-koodilla löytyvä tuorein järjestelmäkaavio sekä huoltomuistio. Asukasohjeistukset toimitetaan asennuksen yhteydessä jokaiseen asuntoon ja ne  löytyvät aina myös digitaalisena dokumenttipankistamme.

 

Projektin yhteydessä voidaan tarkistaa myös yhtiön poistumisteiden merkinnät, kerrosten jälkivalaisevat numeroinnit sekä poistumistielukitukset suositusten mukaisiksi.

 

Järjestelmän huoltoineen voi hankkia myös kuukausimaksulla.

 

TURVAKSI® paloturvallisuusprojekti

 

1

Esittely 
Järjestelmiä hankittaessa on tärkeää, että päättäjät tietävät tuotteesta riittävästi. Kyseessä on vuosien investointi, joten järjestämme tarvittaessa taloyhtiön hallitukselle esittelytilaisuuden ennen hankintapäätöstä. 

2

Suunnittelu
Palovaroitinten sijoittelusuunnitelma on tehtävä huolellisesti ja ammattitaitoisesti, jotta virhehälytyksiltä vältytään, mutta palon havaitseminen tapahtuu nopeasti.

Järjestelmä huoltoineen voidaan hankkia myös kuukausimaksulla.

3

Asennus ja ohjeistus
Huolellisen suunnitelman avulla asennus suoritetaan ammattitaitoisesti ja tehokkaasti. Asennuksen jälkeen asuntoon jätetään ohjeistus, joka löytyy myös taloyhtiön dokumenttipankista.

4

Ylläpito ja dokumentointi
Etävalvottu järjestelmä on asukkaille varsin huomaamaton, eikä vuosittaisia huoltokäyntejä tarvitse suorittaa kohteessa. Vikailmoitukset saadaan etäkäyttöjärjestelmästä.

5

Päivystys ja asiakaspalvelu
Asiakaspalvelumme päivystää ja ohjeistaa vikatilanteissa. Päivystyspalvelumme palvelee hätätapauksissa 24 h vuorokaudessa.

6

Turvallinen taloyhtiö
Projektin yhteydessä voidaan tarkistaa myös yhtiön poistumisteiden merkinnät, kerrosten jälkivalaisevat numeroinnit sekä poistumistielukitukset suositusten mukaisiksi.
   

PÄIVYSTYS 24/7

03 2541 600

 

Pirkanmaan alueen lukkoseppäpäivystys 24/7

 

Lue lisää ›

 

 
Sulje sivuvalikko
Mainostoimisto Semio | Webio julkaisujärjestelmä