Toimintamme politiikka

Laatu-, ympäristö, TTT- ja yhteisvastuupolitiikka

Yhteiskuntavastuupolitiikka

 

Liiketoimintamme perustuu kaikilta osin yhteiskuntavastuullisuuteen. Noudatamme voimassa olevia lakeja, säännöksiä ja määräyksiä. Kannamme vastuumme kestävän kehityksen osa-alueista ottamalla päätöksenteossamme huomioon taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät näkökohdat.

 

Laatu- ja johtamisjärjestelmät

 

Laatu-, ympäristö- ja työterveys- ja työturvallisuuspolitiikkaamme määrittelevät sitoutumisen ja vastuut toiminnassamme. Jokainen Ajan Lukossa työskentelevä on velvollinen noudattamaan yrityksen politiikkaa ja toimimaan sen pohjalta laadittujen ohjeiden mukaisesti. Toiminnassamme laatu-, ympäristö- sekä työterveys- ja turvallisuus ovat jokaisen vastuulla

 

 
Toiminnassamme
 • Pidämme lupauksemme
 • Teemme kaikkemme tyydyttääksemme asiakkaan tarpeet
 • Noudatamme meitä koskevaa ympäristölainsäädäntöä
 • Noudatamme meitä koskevaa työterveys- ja turvallisuuslainsäädäntöä
 • Tavoitteenamme on paras hinta/laatusuhde
Laatu, ympäristö sekä työterveys- ja turvallisuus ovat jokaisen vastuulla
 • Jokaisen työ on laadukasta ja turvallista
 • Jokaisella on oikeus odottaa laatua ja turvallista työympäristöä
 • Käytämme toiminnassamme kierrätettäviä materiaaleja ja tuotteita sekä vähennämme toiminnan haitallisia ympäristövaikutuksia toimintatapojen kehittämisen keinoin

 

Yhteistyö
 • Olemme sisäisten ja ulkoisten sidosryhmiemme luotettava kumppani
 • Suosimme alihankkijoita ja sopimuskumppaneita jotka tukevat yhtiön ympäristöpolitiikan toteutumista
 • Suosimme alihankkijoita ja sopimuskumppaneita jotka tukevat yhtiön TTT-politiikan toteutumista
 • Laatumme rakentuu avoimelle tiedonvälitykselle
Jatkuva kehitys
 • Parannamme jatkuvasti tuotteidemme, palvelujemme ja toimintamme laatua sekä ympäristöasioiden hoitoa
 • Arvioimme toimintamme ympäristöriskejä, pyrimme poistamaan niitä ja kehittämään niiden hallintaa
 • Ohjaamme henkilöstöämme vastuullisuuteen ympäristökysymyksissä johdonmukaisella opastuksella
 • Tunnistamme työn ja työympäristön riskit ja hyödynnämme näitä tietoja jatkuvassa parantamisessa
 • Kehitymme oppimalla ja jakamalla osaamistamme

 

 

PÄIVYSTYS 24/7

03 2541 600

 

Pirkanmaan alueen lukkoseppäpäivystys 24/7

 

Lue lisää ›

 

 
Sulje sivuvalikko
Mainostoimisto Semio | Webio julkaisujärjestelmä