Yrityksien turvajärjestelmät

Yritysten turvallisuus koostuu monesta eri muuttujasta. Hyvin suojattu yritys on turvallinen työpaikka henkilökunnalle ja luotettava asiointiympäristö asiakkaille. Huolellisella turvasuunnittelulla ja laadukkaalla totetutuksella yrityksen ja asiakkaiden tiedot, omaisuus ja maine ovat turvassa.

 

Yritysten henkilöstön kulkuoikeuksien määrittelyt ja henkilöstön vaihtuessa hoidettavat järjestelmämuutokset ja tunnisteiden palautukset ja uusien tunnisteiden jakaminen hoituvat normaaleiden arkirutiinien ohessa, eivätkä kuormita seurannasta vastaavaa. Kulkuoikeudet nähdään helposti henkilötasolla ja väärinkäytösten yritykset on jäljitettävissä. Kuulostaa asiakkaidemme normaalilta arjelta. 

 

 

Turvallisuus on kokonaisuuksien hallintaa. 

 

 

 

 

  


Yrityksesi on ainutlaatuinen

 

Olemme turvavarustaneet satoja yrityksiä monikymmenvuotisen historiamme aikana. Pienistä isoihin, maalla ja kaupungissa, henkilöstöä yhdestä satoihin. Kaikki yritykset ovat yksilöitä. Muuttujat, kuten sijainti, ympäristö, riskit, aukioloajat, henkilöstön määrä, ulkopuolisten kulun rajoitettu salliminen, liikenteen sujuvuus sekä rakennuksen ominaisuudet muodostavat aina ainutlaatuisen kokonaisuuden, johon meidän tehtävämme on löytää yritystä parhaiten palvelevat turvallisuusratkaisut.

 

TURVAKSI® -palveluasiantuntijamme tekevät sinustakin oman yrityksesi turvallisuusasiantuntijan.

 

Tilaa turvakartoitus. 

SUOJAUS 

 

.

 

Kulkuväylät - Lukitus

.

Kaikki lähtee peruslukituksesta. Valikoimassamme on kolmen vahvan lukitusjärjestelmän mekaanisia järjestelmiä, elektronisia järjestelmiä ja näiden kahden yhdistelmiä. Lukituksia voidaan hallinnoida paikallisesti tai etäohjatusti joko asiakkaan toimesta tai ulkoistaa ohjaukset meidän huoleksemme.

 

Avaimen lisäksi lukkoja voidaan aukaista painonapeilla, tageilla, kulkukorteilla, numerokoodeilla, etätunnisteella, radiolähettimillä, ohjelmoitavalla modeemilla, puhesynteesillä tai sormenjälkitunnisteella. Ovet voivat olla auki myös kellonajan mukaan ja sulkeutua automaattisesti.

 

Finanssialan murtosuojeluohjeet määrittelevät yritysten rakenteellisen turvatason. Meidän tehtävämme on tietää minkälaista suojausta juuri sinun yrityksesi tarvitsee.

 

Ikkunat - Kalterit ja kalvot

.

Ikkunasuojakalvoilla lyödään monta kärpästä yhdellä iskulla. Kalvoilla saadaan paitsi sirpalesuojattua ikkunat ja viivytettyä ja vaikeutettua sisäänpääsyä merkittävästi sekä parannettua henkilöturvallisuutta myös viilennettyä tilaa auringonpaahteelta, lämmitettyä ja poistettua vedontunnetta ja heijastuksia, vähennettyä haalistumista ja parannettua näkösuojaa.

 

Kalterit, saksiveräjät ja rullakalterit antavat murto- ja ilkivaltasuojaa sekä toimivat tarvittaessa tilanjakajana yrityksen sisätiloissa.

. 

 

Avainhallinta

.

Kiinnostavaa ei ole tieto kenen hallussa vain on, jos ei ole helposti saatavaa tietoa mihin sillä pääsee. Me tarjoamme asiakkaillemme TURVAKSI® lukostonhallintapalvelua. Palvelusta nähdään vaivattomasti paitsi kenellä tunniste on, myös mihin sillä pääsee ja käänteisesti mitkä avaimet aukaisevat määrätyn lukon. Saatavilla on aina myös tuorein lukituskaavioversio. Pohjakuvapalvelusta päästään helposti tarkastelemaan tiloja ja niiden lukituskohteita. Selainpohjainen palvelu ei tarvitse asennuksia, päivityksiä eikä asiantuntemusta. Voit ulkoistaa kaikki toiminnot meidän huoleksemme tunnisteiden luovutuksesta vaativiin lukoston muutoksiin.

 

Ohjelmistolla voidaan helposti hallinnoida yrityksen kaikkia tunnisteita ja henkilöstön käytössä olevia tarvikkeita. Henkilöstön vaihtuessa nähdään yhdestä raportista mitä kulkutunnisteita, avaimia, työkaluja tai laitteita henkilön tulee palauttaa.

HÄLYTYS JA VALVONTA

. 

 
Hälytys

 

Hälytyslaitteiden tehtävä on ilmoittaa luvattomasta tunkeutumisesta yrityksen tiloihin. Järjestelmät ovat myös olennainen osa riskienhallintaa. Savu-, lämpö-, kaasu-, häkä-, kosteusilmaisimet toimivat väsymättöminä tilavahteina. Järjestelmät kertovat myös ovien lukituksen tilanteen, jolloin tiloista poistuminen on helppoa ja nopeaa. Vaaratilanteista voidaan ilmoittaa tiloissa oleville henkilöille myös ääniviestillä, mikä on tutkitusti tehokas tapa nopeuttaa evakuointia.

 

Paloviranomaisten määräämät poistumisreittimerkinnät ja palosulkuovien määräaikaishuollot hoidetaan TURVAKSI® huoltopalvelussamme. Hoidamme myös yritykselle räätälöidyn pelastussuunnitelman sekä vartiointipalvelut.

 

Hälytysjärjestelmiä voidaan ohjata paikallisesti, mobiilisti tai etäohjauksena ja henkiöiden vaihtuessa koodit on aina päivitettävä. Tämänkin kokonaisuus voidaan ulkoistaa meille, TURVAKSI® palvelumme huoleksi suunnittelusta ylläpitoon.

 

Valvontakamerat

 

Kameravalvontaa voidaan yrityksissä ja työpaikoilla käyttää työntekijöiden henkilöturvallisuuden varmistamiseksi, omaisuuden ja hävikin suojelemiseksi ja tuotantoprosessien valvomiseen. Kameravalvonta on sallittua myös turvallisuutta, omaisuutta tai tuotantoprosessia vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäisemiseksi tai selvittämiseksi. 

 

Kameravalvonta toimii ovilla myös eräänlaisena etäovisilmänä, jolloin oven aukaisupäätös voidaan tehdä tarvittaessa omalta työpisteeltä tai mobiililaitteesta. 

 

Kulunvalvonta ja työajanseuranta

 

Mekaanisilla ja elektronisilla lukitusjärjestelmillä pystytään rajaamaan käyttäjien kulkualueita yrityksen tiloissa. Kulkuoikeuksien muutokset vaativat kuitenkin käyttäjältä toimenpiteitä, kuten avaimen päivitystä etäpisteessä tai pääkäyttäjän tai lukkoliikkeen toimia lukkojen ohjelmoimiseksi kohteessa.

 

Kulunvalvontajärjestelmän etu on nopea muutettavuus. Kulkutagien kulkuoikeudet vaihtuvat välittömästi ja muutokset on tehtävissä etäohjauksen fyysisesti eri paikasta kuin missä järjestelmä toimii. Henkilöstön suuri vaihtuvuus ja liikkuminen maasta tai paikkakunnalta toiselle on helposti säädeltävissä.

 

Kun kulunvalvontajärjestelmään lisätään työajanseurannan käyttö, saadaan myös työajat ja poissaolot helposti tietoon ja käyttäjän leimauksien perusteella palkanmaksun tietoon helposti myös liukumat ja ylityöt. Usein kulunvalvontaa käyttävillä yrityksillä ei jaeta lainkaan mekaanisia avaimia toimitiloihin, joten kulkeminen on helposti hallittavissa, myös ulkopuolisille kiinteistön käyttäjille kuten kiinteistöhuolto, talotekniikan ylläpito, siivous ja vartijointipalvelut.

 

Jos yrityksesi haluaa ulkoistaa kulunvalvonnan tagien ohjelmoinnin ja jaon sekä palautukset on TURVAKSI® avainhallintapalvelu siihen ratkaisu. Myymälämme sijaitsee Tampereen keskustassa, kulkuyhteyksien keskiössä, joten henkilöiden on helppo noutaa ja palauttaa tunnisteita.

ESTEETTÖMYYS

 

Oviautomaatit

 

Eikö olekin hieman tervetulleempi olo, jos ovet aukeavat itsekseen liiketilaan astuttaessa.

 

Vaikka automatiikka niin porteissa, ovissa kuin puomeissakin on merkittävä mukavuustekijä, on se liikuntarajoitteisille lähes välttämättömyys. On helppo käyttää yritystä, jossa esteettömyystekijät on kulkemisessa huomioitu hyvin.

 

Automaatteja voidaan ohjata auki tilanteeseen sopivalla tavalla kuten automaattisesti niitä lähestyttäessä, aukaisupainikkeista, erillisellä ohjaimella tai käyttäjän omalla matkapuhelimella. Matkapuhelinaukaisujen käyttöoikeudet ovat helposti hallinnoitavissa selaimella tai mobiilisti, jolloin vain määrätylle automaatille voidaan kiinteistössä sallia vain määrätyistä numeroista tulevat aukaisukäskyt.

 

Esteettömyyden hallinnan voi ulkoistaa TURVAKSI® palvelullemme, jolloin kiinteistön haltijalta riittää vain muutospyynnön vahvistus yhteyshenkilöllemme.

 

.

Oven aukaisu

 

 

Etäisyydet työpisteiltä ulko-oville luovat omat haasteensa oven aukaisuihin. Audio-ovipuhelimilla kuullaan ääni, muttei nähdä kuvaa. Kuvaovipuhelimilla pystytään sekä keskustelemaan tulijan kanssa että todentamaan tulija kuvayhteydellä ja aukaisupainikkeesta avaamaan ovi.

 

Varastotilojen, tehdashallien ja liikehuoneistojen käyttäjät saattavat kuitenkin liikkua työpisteeltään pitkiäkin matkoja, jolloin ovipuhelimen ääni ei kanna eikä kuvaa näe omalta päätelaitteeltaan. Saapujan kuva ja ovitieto saadaan valittujen henkilöiden työpisteen lisäksi näkymään valituilla mobiililaitteilla ja kaikille ryhmään kuuluville näkyy myös tieto kuka oven avasi ja kuka vastaanottaa saapujan.

YLLÄPITO

.

 

 

Kaikille toimitetuille järjestelmille ja automaateille toivomme tietenkin kovaa kulutusta. Mitä enemmän ovista kuljetaan, lukkoja käytetään ja valvontakamerat tallentavat kuvaa, sitä aktiivisempaa on asiakkaamme liiketoiminta ja sitähän me kaikki toivomme.

 

Mikään automaatti tai järjestelmä ei toimi kuitenkaan luotettavasti ja pitkiä aikoja ilman säännöllisin väliajoin tapahtuvaa huoltoa. Monet vikaantumiset eivät ole silmämääräisesti todettavissa ja voivat tulla käyttäjälle yllätyksenä tai aiheuttaa jopa vaaratilanteita esimerkiksi oviautomaateilla.

 

TURVAKSI® huoltopalvelussamme määrittelemme laitteistolle sopivan huolto-ohjelman.  Tarkastamme automaattisesti sovittuna aikana laitteet ja teemme pienet tai välitöntä korjausta vaativat toimenpiteet huollon yhteydessä. Suuremmista korjaustarpeista informoimme tilaajaa ja teemme korjaussuunnitelman ja kustannusarvion. Huoltodokumentit tallennamme selainpohjaiseen dokumenttipankkiin, josta ne ovat käyttäjätunnuksin ja salasanoin aina löydettävissä.

 

 

  

  

            

 

.Turvallisuus on tuottava sijoitus

. Suunnittelu - Konsultointi - Budjetointi - Rahoitus - Asennus - Koulutus - Ylläpito 

PÄIVYSTYS 24/7

03 2541 600

 

Pirkanmaan alueen lukkoseppäpäivystys 24/7

 

Lue lisää ›

 

 
Sulje sivuvalikko
Mainostoimisto Semio | Webio julkaisujärjestelmä