Oviautomatiikan henkilöturvallisuus

 

Huhtikuussa 2013 voimaan astui uusi eurooppalainen automatisoituja henkilöliikenneovia koskeva standardi EN 16005, jossa määritellään konekäyttöisten henkilöliikenneovien kunnossapito- ja turvallisuusvaatimukset. Säädös velvoittaa kiinteistöjen omistajat varmistamaan, että kaikki standardin kattavat ovet ovat asianmukaisesti huollettu, ja että loppukäyttäjien turvallisuus on taattu riittävin suojatoimin.  

 

Standardissa määritellään automaattisten ovien läpi kulkevien henkilöiden turvallisuutta koskevat vaatimukset. Vaatimukset koskevat henkilöliikenteelle tarkoitettuja ovia. Standardi koskee kääntö-, liuku-, kippi-, taitto-, teleskooppi- ja pyöröovia. Poikkeuksena ovat: hissiovet, etupäässä autoliikenteelle tarkoitetut ovet ja portit, teollisuuslaitosten ovet, turvaovet (lentokentillä) ja vastaavat. 

 

EN 16005 koskee kaikkia 10.4.2013 jälkeen tehtyjä uusia asennuksia. Se ei ole voimassa takautuvasti. EN16005 koskee myös oviautomatiikalla varustettuja ovia, joihin tehdään uudistuksia tai muutoksia. 

 

Low Energy -asennus  

Mikäli oviympäristön käyttäjäryhmä ei edellytä turvasensoreiden käyttöä, on henkilöturvallisuus mahdollista varmistaa rajoittamalla oven liike-energiaa. Tätä kutsutaan EN16005-standardissa Low Energy -asennukseksi.

 

Ilmoitusvelvollisuus 

Automaattisten oviratkaisujen myyjien on tiedotettava ostajille EN16005:n sisältämistä turvavaatimuksista. Tämä on tehtävä kirjallisesti, jotta se voidaan todistaa. Tämä on tärkeää mahdollisissa vahinkotapauksissa, ettei myyjää voida asettaa vastuuseen tapahtumasta, johon hän ei ole syyllinen.

Dokumentointivaatimukset 

Käyttöturvallisuustiedote/käyttöohje sekä oviautomatiikan merkintä (tyyppi/malli/ominaisuudet)

  

Määräaikaishuolto henkilöturvallisuuden takaamiseksi 

Ovi-, portti- ja puomiautomatiikkaa tulee huoltaa vähintään kerran vuodessa henkilöturvallisuuden takaamiseksi. 

 

Huoltosopimuksessa määritellään ovityyppikohtaisesti tarvittavat huoltotoimenpiteet. Jokaisesta määräaikaishuollosta täytetään huoltoportaaliimme huoltomuistio, josta se on löydettävissä asiakaskohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

  

Varmistamme, että ovenne ovat varustettuja alkuperäisen EN16005 standardin mukaisin tuvajärjestelmin, ota yhteyttä viereisellä lomakkeella tai soita asiantuntijoillemme 032541600
  

 
Tarjoamme asiakkaillemme oviympäristön kattavan kokonaisratkaisun.  

Oviautomatiikan voi asentaa jälkiasennuksena myös vanhoihin oviin

 

 

 
Oven turvalaitteet

 

Tutka (sininen alue) tunnistaa liikkeen ja avaa oven

Turvavaloverho (punainen alue) tunnistaa alueelle pysähtyneen henkilön tai esteen ja estää ovea sulkeutumasta tai avautumasta

Toimitamme EN 16005 -standardin mukaiset tunnistuslaitteet liuku- ja kääntöoville

 
 

 

 
Tunnistuslaitteet oviaukon sivuilla

 

Tunnistuslaitteet estävät ovien törmäämisen ovilehtien avautumisalueelle pysähtyneen henkilöön

Standardi suosittelee tunnistuslaitteiden asentamista oviaukon sivuille (punainen alue) tunnistusalueen kattavuuden varmistamiseksi

 

 

PÄIVYSTYS 24/7

03 2541 600

 

Pirkanmaan alueen lukkoseppäpäivystys 24/7

 

Lue lisää ›

 

 
Sulje sivuvalikko
Mainostoimisto Semio | Webio julkaisujärjestelmä