Kameravalvonta

Tallentavat kameravalvontajärjestelmät

 

Kameravalvonnalla todennetaan ja taltioidaan kiinteistöissä ja myymälätiloissa tapahtuvia rikoksia sekä seurataan mahdollisia rikosepäilyjä ja tarvikehävikkejä. Kameravalvonta on myös tehokas keino vahingontekojen ja toistuvan ilkivallan ennaltaehkäisyyn sekä yritysten henkilökunnan tai asuinkiinteistöjen asukkaiden turvaamiseen.

 

Valvontajärjestelmät ja tiedonsiirto räätälöidään kohteeseen sopivaksi huolellisella suunnittelulla ja turvakartoituksella. Kameravalvonnan suunnitteluprosessissa lähtökohtana on pidettävä tarkoituksenmukaisuuden lisäksi myös sen soveltuvuutta käyttöönottoympäristön turvallisuuskokonaisuuteen. Riippumatta kiinteistön tai tulevan kameravalvontajärjestelmän koosta jokainen valvottava ympäristö kameravalvonnan erilaisine tarkoituksineen on kameravalvonnan toteuttamisen kannalta yksilöllinen. Koko kameravalvonnan prosessin tärkeimmät vaiheet käydään läpi ennen kuin mitään kameravalvonnan konkreettisia osia on edes valittu.

 

Jo kameravalvonnan suunnitteluvaiheessa täytyy muistaa kiinnittää huomiota siihen, että onnistunut lopputulos edellyttää yhtenäistä suunnitelmallisuutta ja etukäteen mietittyjä toimintatapoja koko prosessin ketjulta alkuselvityksistä suunnittelu-, toteutus- ja käyttöönottovaiheisiin asti.

 

Turvallisuusvalvonnassa on tärkeää kameroiden näkyvyys ja niistä tiedottaminen eli ennaltaehkäisevä vaikutus. Tallentava valvonta tehostaa turvajärjestelmien käyttöä ja tallentaa tapahtumia myöhempää selvitystä varten. Ominaisuuksiltaan erilaisia kameroita on valittavana kohteen kuvavaatimusten ja asennuspaikan edellyttämän suojauksen mukaisesti.

 

Turvallisuusvalvonnassa kameravalvontajärjestelmä on usein liitetty toimimaan yhdessä ovipuhelinjärjestelmän, kulunvalvonnan, murtohälytysjärjestelmän ja/tai tilavalvonnan kanssa. Tämän lisäksi kameravalvonta voidaan ohjelmoida ottamaan vastaan ohjauksia myös kiinteistöautomaatiojärjestelmästä. Esimerkiksi liiketunnistimiin yhdistettynä kameravalvonta pystytään suuntaamaan optimaaliseen kohteeseen luvattomankulun tapahtuessa. Tietyn liikeilmaisimen hälyttäessä kääntöpäällä varustettu kamera voidaan ohjelmoida suuntautumaan automaattisesti hälyttänyttä liikeilmaisinta kohti, ja aloittamaan tallennuksen automaattisesti mikäli kamera ei muutoin ole tallentavassa tilassa. Kääntöpäillä varustetut kamerat voidaan ohjelmoida toimimaan samalla periaatteella myös esimerkiksi paloilmoittimen tai lasirikkoilmaisimen hälyttäessä.

 

Kuvaa ja tallenteita voidaan seurata paikallisesti tallentimelta, web-selaimella sekä mobiililaitteella. Tarvittaessa voitte ulkoistaa kuvatallenteiden säilyttämisen ja varmuuskopioinnin meidän huoleksemme.

 

Toteutamme järjestelmien suunnittelun, asennuksen, käyttökoulutuksen sekä huollon ja ylläpidon. Parhaan mahdollisen toiminnan takaamiseksi suosittelemme huoltosopimuksen solmimista kaikista toimittamistamme järjestelmistä.

 

 

 

 


 

Sallittua kameravalvontaa ovat:

 

Yleiset alueet ja alueet, joille yleisöllä on pääsy, esim. katu, aitaamaton piha, puisto, pankkisali, myymälä, muu liikehuoneisto, ravintola, hotellin vastaanottotila, viraston asiakaspalvelutila, sairaalan vastaanotto ja vierailutilat ym. Kameravalvonta on sallittua;valvonnasta ei tarvitse tiedottaa vaan sen voi toteuttaa salaa.

 

Alueet, joita tarkkaillaan niiden ollessa yleisöltä suljettuna (aukiolon jälkeen, tarkoituksena estää luvaton tunkeutuminen tai oleskelu), esim. pankit, liikehuoneistot, myymälät: Kameravalvonta on sallittua; valvonnasta on tiedotettava henkilökunnalle, joka saattaa oleskella paikalla aukiolon jälkeen (ylityöt, siivoojat tms.) ja mieluummin saatava heidän suostumuksensa tarkkailulle.

 

Alueet, joille yleisö ei voi vapaasti päästä, mutta joilla oleskellaan (työskennellään) jatkuvasti esim. virastojen muut kuin asiakaspalvelu ja vastaanottotilat (työhuoneisiin johtavat käytävät): Kameravalvonta on sallittua; valvonnasta on tiedotettava henkilökunnalle ja saatava niiden henkilöiden suostumus, jotka ovat valvonnan kohteena pitkäaikaisesti tai toistuvasti.

 

Rajatut alueet, joita valvotaan jatkuvasti esim. tavaratalon kassat, hotellin vastaanottotiskit: Kameravalvonta on sallittua; valvontaan on saatava suostumus työpisteessä toimivilta.

 

Asuinkerrostalon piha-alue, kellari- ja ullakkotilojen käytävät, pyöräsuojat, tekniset tilat yms: Valvonnan voi toteuttaa taloyhtiön hallituksen päätöksellä; asukkaille on tiedotettava valvonnasta, mutta ulkopuolisille tiedottaminen ei ole tarpeen (ellei se ole järkevää ennalta ehkäisevässä mielessä).

 

Asuinkerrostalon porrashuone: Valvontaan on oltava hyvä peruste (ilkivalta tms.) ja siihen on saatava kaikkien porrashuoneessa asuvien suostumus; valvonnasta on syytä tiedottaa porrashuoneeseen luvallisesti saapuville (lehdenjakaja, postinkantaja).

 

Toimisto tai virastorakennuksen (tai tuotantolaitoksen) aidattu piha: Valvonnan voi toteuttaa, mutta siitä on tiedotettava, jos ulkopuolisilla on mahdollisuus oleskella pihalla (jos portit suljetaan ja kamerat käynnistetään vasta virka-ajan jälkeen, valvonnasta ei tarvitse tiedottaa).

 

 

 

» Turva-alan yrittäjät: Kameravalvontaopas
» Turva-alan yrittäjät: Kamerat päivittäisenä turvanasi

 

 

Edustamme mm. seuraavia luotettavia ja korkeatasoisia merkkejä

 

 

 

 

 

PÄIVYSTYS 24/7

03 2541 600

 

Pirkanmaan alueen lukkoseppäpäivystys 24/7

 

Lue lisää ›

 

 
Sulje sivuvalikko
Mainostoimisto Semio | Webio julkaisujärjestelmä